H1 plana secció

Això és un H1

Això és un H2

Això és un H3

Això és un H4

Això és un H5

Això és una P

Això és un títol de secció

Enllaç amb subratllat

Enllaç amb fletxa

Enllaç dins de text

  • De 12 a 20 persones
  • Preu: 8€ per persona
  • Durada aproximada, 1 hora
  • De dimarts a diumenge

Autor Víctor Salmerón
Tècnica Fotografía
Dimensions 360 x 480 x 610 mm
Ubicació Espai Barcelona 92
Propietat Víctor Salmerón

Feu clic al botó d’edició per canviar aquest text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Feu clic al botó d’edició per canviar aquest text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Feu clic al botó d’edició per canviar aquest text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Margins, paddings, borders

.l-padding
Aplica padding-bottom & padding-top de 40px a mobile i 60px a desktop
 
.l-padding–top
Aplica padding-top de 40px a mobile i 60px a desktop
 
.l-padding–bottom
Aplica padding-bottom 40px a mobile i 60px a desktop
 

.l-padding–no
Elimina el padding per defecte d’Elementor, padding-top & bottom = 0

 
.l-padding–sides
Padding lateral de 40px sólo para móviles.

 

Ajustos generics

p.intro 
text a 20px i font-weight:500
 
.moe-titulo-seccion 
Posa la p, o el text que no sigui h2, a 21px
 
.moe-titulo-seccion__padding-top
Fa un padding-top de 70px al h2 o al encapçalament que tingui
 
 .moe-bg
centra verticalment la imatge de fondo MOE_info-practica
 
 .moe-encapsalament
ajusta el width al 70% a desktop i pantalles petites
 
 .inv
pinta el text de color blanc
 
.moe-acotacion
Para estrofas con acotaciones de ASTERISCOS. Más orientado a la típica letra pequeña de los contratos.
.moe-header-img
ajusta estils encapçalament amb imatge
 
.moe-header-img__extra
ajusta estils encapçalament amb imatge MOE-exposicions-detall
 
.moe-contact
estil aplicat als blocs de contacte. (Actualment només aplica un padding de 30px)
 
.moe-list__row-color
estila llista amb franjes de colors segons proposta MOE_lloguer-despais-detall
 
.moe-list__row
estila llista amb franjes de colors segons proposta MOE_lloguer-coleccio-detall
 
.download-button
afegeix botó per descarregar (és un before) , afegir al html al element de text corresponent
 
.moe-tab
ajusta l’estil de les tabs segons proposta

Classes que ajusten l'estil a la proposta

.preus-horaris  estila precios-horarios segons proposta MOE_info-practica
 
.moe-30-no-bg-color estila columna de la dreta de TS – informacion practica – accordion – 1 MOE_info-practica
 
.moe-row-precios estila precios-horarios segons proposta MOE_info-practica
 
.xifres estila les xifres segons proposta MOE_info-practica
 
.moe-com-arribar-detall estila com-arribar segons proposta MOE_info-practica
 
.moe-33-border
estila la seccio de tres columnes sefons proposta MOE_info-practica
 
.moe-espai-fitxa
estila la fitxa del espai segons proposta MOE_espais-detall
 
.moe-list-activitats
estila el llistat d’activitats MOE_grups
 
.moe-mosaic-cta
estila el mosaic d'”espais del museu” MOE_espais
 
.moe-mosaic-cta–img-top
estila el mosaic d'”Altres espais del museu” MOE_espais
 
.moe-table-objectius
estila la taula “Els nostres objectius” MOE_sobre-el-museo
 
.moe-logos-colaboradores
estila la seccio dels logos col.laboradors segons proposta MOE_Col.laboradors
 
.video–alquiler-espacio
estila la seccio de video MOE_lloguer-despais-detall
 
.moe-nav-inf
estila la seccio de navegacio inferor segons proposta MOE_Serveis-detall
 
.moe-nav-inf–espais
estila la seccio de navegacio inferor segons proposta MOE_espais-detall
 
.moe-contacto-no-bg
estila la seccio de contacte segons proposta MOE_Serveis-detall
 
 .moe-encapsalament-home
ajusta el el header segons proposta MOE-home
 
 .moe-pastilla-black
ajusta pastilla negra header segons proposta MOE-home
 
 .moe-info
ajusta destacat informació segons proposta MOE-home
 
 .moe-destacat
ajusta destacat segons proposta MOE-home
 
 .moe-expo-cole
ajusta seccio exposicions segons proposta MOE-home
 
 .moe-actualidad
ajusta seccio exposicions segons proposta MOE-home
 
 .moe-xarxes-socials
ajusta seccio de les xarxes segons proposta MOE-home
 
 .moe-desta-50
ajusta estils ultima seccio destacat de la home  segons proposta MOE-home
 
 .moe-logos-footer
ajusta estils logos footer
 
 .moe-logos-organiza 
ajusta estils logos informació segons proposta MOE-exposicions-detall
 
 .moe-ico 
insereix icona capcelera MOE-coleccio-detall
 
 .moe-heading-arrows 
estila capçalera segons proposta MOE-coleccio-detall
estila capçalera segons proposta MOE-fons-documental-detall
 
 . moe-ts-xarxes__detalle
ajusta xarxes capçalera segons proposta MOE-coleccio-detall
ajusta xarxes capçalera  segons proposta MOE-fons-documental-detall
 
 . moe-ts-xarxes__detalle–ico
ajusta xarxes capçalera  segons proposta MOE-coleccio-detall
ajusta xarxes capçalera  segons proposta MOE-fons-documental-detall

. moe-30-border

ajusta segona seccio  segons proposta MOE-escoles