El Museu Olímpic compta amb la col·laboració del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport Joan Antoni Samaranch per al desenvolupament dels seus projectes històrics i educatius. Des del CEO també s’ofereix suport a projectes de recerca externs.

Botes de salts d’esquí d’Àngel Joaniquet
Anys 80

Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport J.A. Samaranch