Caixa Candidatura “Caixa Màgica”

Uns quants mesos abans de la nominació olímpica, les ciutats que aspiren a organitzar els Jocs Olímpics han de presentar al Comitè Olímpic Internacional un informe definitiu de la seva oferta. Aquest informe es coneix amb el nom del dossier de la candidatura, que és el compromís formal d’una ciutat que s’ofereix a esdevenir seu olímpica.

El dossier de la candidatura dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 es presentava a l’interior d’una caixa de fusta dissenyada per André Ricard. A l’interior hi havia uns arxivadors de color gris fosc amb calaixos. Cada calaix duia imprès l’índex del seu contingut, ja que s’hi guardaven diferents documents relacionats amb l’organització dels Jocs Olímpics.

Aquest objecte, amb forma de cofre, tenia una placa de llautó corredissa per a realitzar el tancament.

L’originalitat de Barcelona en la presentació del dossier va ser elogiada per tots els mitjans de comunicació que aviat van rebatejar-lo amb el nom de la “Caixa Màgica”.

Ubicació Barcelona’92
Propietat Fundació Barcelona Olímpica