Bases #ArtSobrePaperKids

El Museu Olímpic i de l’Esport JA Samarach (en endavant, Museu Olímpic) us proposa a través de les xarxes socials, en les quals podran participar tots els/les usuaris/àries registrats a Facebook i que siguin seguidors/es del Museu Olímpic BCN (@Museuolimpicbcn).

1.- Proposta:

La proposta és de la Fundació Barcelona Olímpica (denominat en endavant, FBO), té àmbit nacional i pretén fer difusió i foment del art entre els més petits.

2.- Com participar?

Del 30 de març al 17 de maig 2020, el Museu Olímpic, mitjançant Facebook convida als seus seguidors/es a penjar dibuixos dels més petits de les seves cases amb els colors blau, negre, vermell, groc, verd i blanc, els de la bandera olímpica i penjant-ho a FACEBOOK (perfil públic) amb l’etiqueta #ArtSobrePaperKids i etiquetar-nos (@museuolimpicbcn) en el text.

 1. Busca un full de paper.
 2. Reuneix els següents sis colors: blau, negre, vermell, groc, verd i blanc.
 3. Fes un dibuix en el qual ens expliquis com pots fer esport a l’interior de casa teva.
 4. Recorda utilitzar únicament els sis colors que t’hem indicat. A més, no els podràs barrejar i hauràs d’utilitzar tots sis.
 5. Digues a un adult que faci una fotografia al dibuix amb un dispositiu mòbil.
 6. Si vol, pot penjant-la a FACEBOOK (perfil públic) amb l’etiqueta #ArtSobrePaperKids amb el nom i edat de la persona que ha fet el dibuix, abans del dia 17 de maig de 2020. Si no ets seguidor de la nostra pàgina, haureu de fer-vos-en (Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch).
 7. Un cop tot això acabi, i dins l’exposició Art Sobre Paper, exposarem una selecció de les imatges que s’hagin compartit fent-les passar en loop en un monitor. Però tranquils, en el seu moment us enviarem més informació.

3.- Període

Data d’inici: 30 de març de 2020, a les 09:00 h.

Data de finalització: 17 de maig de 2020, a les 23:59 h.

4.- Comunicació

Un cop coneguts els dibuixos seleccionats contactarem amb els pares i/o tutors legals per tenir les dades d’identificació i concretar quan exposarem una selecció dels dibuixos perquè els vinguin a veure.

Els dibuixos seleccionats apareixeran a les xarxes socials del Museu Olímpic.

La FBO es posarà en contacte amb els pares i/o tutors legals mitjançant els serveis de missatgeria de Facebook. Els seleccionats hauran de confirmar a la FBO mitjançant una resposta per missatge, la seva voluntat d’exposar el seu dibuix (del seu fill o filla)  al Museu Olímpic, tot identificant-se amb el seu DNI.

 1. Acceptació i publicació de les bases

La participació suposa l’acceptació de les presents Bases, així com l’acceptació expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes realitzi la FBO.

Aquestes bases estaran a disposició de les persones participants al web del Museu Olímpic.

 1. Condicions generals

La FBO es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari/ària que cregui que no està complint amb les condicions de participació o que està fent un mal ús.

La FBO es reserva el dret de donar de baixa i eliminar automàticament a qualsevol participant que faci servir perfils falsos o de procedència dubtosa.

S’entén per mal ús el no desenvolupament de qualsevol condició inclosa en aquestes bases.

Els/les usuaris/àries, pel simple fet de participar, accepten aquestes bases i el criteri de la FBO pel que fa la resolució de qualsevol incidència que pugui sorgir.

 1. Dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal a les que pugui tenir accés la FBO tindran exclusivament la finalitat de poder contactar amb els propietaris dels dibuixos seleccionats.

En autoritzar-ho doneu el vostre consentiment a que la FBO tracti les vostres dades personals amb la finalitat exposada, a l’empara del tractament “0053/Usuaris de Serveis Esportius”. Aquesta finalitat que és obligatòria, està legitimada en base al consentiment de la persona interessada.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió sol·licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades.

En informar el camp de correu electrònic o telèfon mòbil, autoritzeu a rebre comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada en virtut del compliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 d’11 de juliol. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades.

 1. Altres especificacions

La FBO no assumirà cap responsabilitat per problemes o fallades tècniques de la xarxa social, línies telefòniques, sistemes informàtics, servidors, programari o error de qualsevol missatge de correu electrònic destinat a la FBO.

Seguim en contacte

Rebràs notícies sobre la col·lecció, exposicions, esdeveniments i molt més.