PARIS 2024. GAMES WIDE OPEN/PARIS 2024. GAMES WIDE OPEN/PARIS 2024. GAMES WIDE OPEN

Event Date:

Event Time:

Event Location:

Museu Olímpic BCN

París, por tercera vez, será sede de unos Juegos Olímpicos. ¿Conocéis su cultura? ¿Su comida? ¿Qué ha cambiado a lo largo de los tres Juegos Olímpicos que ha acogido?. En este taller descubriremos diferentes aspectos culturales de París y los más relevantes de los nuevos Juegos que acoge. Como novedad, en estos juegos debuta un nuevo deporte olímpico, el breaking y nosotros pondremos a prueba nuestras habilidades para practicar unas pasas de esta danza urbana./París, per tercer cop, serà seu d’uns Jocs Olímpics. Coneixeu la seva cultura? El seu menjar? Què ha canviat al llarg dels tres Jocs Olímpics que ha acollit?. En aquest taller descobrirem diferents aspectes culturals de París i els més rellevants dels nous Jocs que acull. Com a novetat, en aquests jocs debuta un nou esport olímpic, el breaking i nosaltres posarem a prova les nostres habilitats per practicar unes passes d’aquesta dansa urbana./Paris, for the third time, will host the Olympic Games. Do you know its culture? Its food? What has changed over the course of the three Olympic Games that Paris has hosted?. In this workshop we will discover different cultural aspects of Paris and the most relevant of the new Games. As a novelty, a new Olympic sport, breaking, will debut in these games and we will test our skills to practice some steps of this urban dance.

Sorry, Event Expired

Event Location:

  • Museu Olímpic BCN
  • av. Estadi 60
  • Barcelona

Event Schedule Details

    Add Calendar